Arriva Slovensko

Informačné kancelárie

Dispečing SAD Michalovce

Telefón:056/ 64 23 211

Dispečing DZ Trebišov

Telefón:0905 / 931 943

Dispečing DZ Sobrance

Telefón:056/ 65 23 590

Dispečing DZ Kráľovský Chlmec

Telefón:056/ 63 21 514

AS Sečovce

Telefón:056/ 67 84 222

AS Veľké Kapušany

Telefón:056/ 63 82 563