Arriva Slovensko

Oznam uchádzačom o zamestnanie

20. 06. 2013
Oznamujeme uchádzačom o zamestnanie, ktorí zaslali našej spoločnosti žiadosť o prijatie do zamestnania, životopis a motivačný list s osobnými údajmi, že tieto budeme uchovávať v našej databáze po dobu jedného roka za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie. Po uvedenej dobe budú materiály s osobnými údajmi neúspešných uchádzačov zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Oznamujeme uchádzačom o zamestnanie, ktorí sa zúčastnili výberového konania v našej spoločnosti, že zaslané materiály s osobnými údajmi neúspešných uchádzačov sú po skončení výberového konania zlikvidované v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.