Arriva Slovensko

Cestujte lacnejšie s ČK

Základom nového tarifného vybavovania je bezhotovostné tarifné obslúženie cestujúcich bezkontaktnou čipovou kartou typu DESfire (čip Smart Card), ktorá je jednou z najprogresívnejších súčasných technológií na svete. Základom je čip spojený s anténou po obvode karty bez vlastného energetického zdroja.

Zavedenie elektronickej peňaženky (čipovej karty) prináša pre cestujúceho niekoľko výhod. Okrem :

 • bezhotovostného platobného styku,
 • skrátenia času vybavovania cestovným lístkom u vodiča a
 • výraznej zľavy cestovného,
je to i možnosť presunu finančných prostriedkov uložených na čipovej karte do nasledujúceho mesiaca. Výhodou bezkontaktného spôsobu používania karty je rýchlosť komunikácie (0,2 s) a jej dlhá životnosť, až 100 000 použití, t.j. ak by cestujúci použil kartu 10 x denne, môže ju hypoteticky používať viac ako 27 rokov.

Čipovú kartu môže cestujúci využívať vo všetkých autobusoch prímestskej dopravy, ktorú zabezpečujú vozidlá z dopravných závodov Michalovce, Trebišov, Sobrance a Kráľovský Chlmec.

Ako ma cestujúci postupovať, ak chce využívať výhody čipovej karty:

 • 1. Navštívi predajné miesto v Michalovciach, Sobranciach, Trebišove, Sečovciach, Veľkých Kapušanoch alebo v Kráľovskom Chlmci a zakúpi si čipovú kartu.
 • 2. Na kartu sa nahrajú personifikačné údaje o cestujúcom a počiatočný vklad.
 • 3. Kartu je možné ihneď používať v preprave.
 • 4. Nahratím údajov na kartu a vytvorením databázy je možné v prípade straty kartu zablokovať a zabrániť tým jej zneužitiu.
 • 5. Cestujúci, ktorý stratil kartu a zakúpil si novú bude možné zostatok peňažných prostriedkov na starej karte prehrať na novú.

K vybaveniu čipovej karty je potrebné:

 • 1. pri zakúpení čipovej karty na obyčajné cestovné - preukaz totožnosti
 • 2. pri zakúpení čipovej karty na zľavnené cestovné - preukaz totožnosti, fotografiu, doklad oprávňujúci cestovať na zľavu (deti - rodný list, žiaci - potvrdenie o návšteve školy, dôchodcovia do 70 rokov - výmer o poberaní dôchodku...)
 • 3. Minimálny peňažný vklad na kartu je 5 €.
 • 4. Dobiť peňažný kredit na kartu je možné na predajných miestach v Michalovciach, Sobranciach, Trebišove, Sečovciach, Veľkých Kapušanoch, Kráľovskom Chlmci alebo priamo u vodiča.

Cena čipovej karty je 5 €.

Žiadosť o vydanie ČK479.31 KB