Arriva Slovensko

PONUKA – odpredaj nehnuteľného majetku

22. 10. 2018
Ponúkame možnosť na predkladanie cenových návrhov na odpredaj nehnuteľného majetku v Areál dopravného závodu Sobrance. Ďalšie podrobnosti sú v priloženom súbore.


Predaj DZ SO.doc