Arriva Slovensko

Vyhodnotenie súťaže „Cestujte autobusom a vyhrajte!"

29. 10. 2018
V prílohe zverejňujeme zoznam šťastných výhercov súťaže "Cestujte autobusom a vyhrajte!", ktorá sa uskutočnila v rámci Európskeho týždňa mobility, od 16. do 22. septembra 2018. Všetkým výhercom, ktorý budú listom informovaný o spôsobe predania výhry, ešte raz srdečne blahoželáme!

Dopravné oddelenie

Výhercovia_MICHALOVCE.pdf